„Vademecum przedsiębiorcy”, który swego czasu gościł na łamach „Głosu Pomorza”, wraca do systematycznych spotkań z uzytkownikami mediów społecznościowych.  W formule nic się nie zmienia: będę fachowo i z odpowiednim komentarzem opisywał tajniki prowadzenia biznesu. Cykliczne spotkania będą prezentacją problematyki funkcjonowania sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMSP). Jego stan i kondycję oraz szanse rozwojowe i zagrożenia. Głównie w kontekście zarządzania przez innowacje. W kolejnych odcinkach przedstawię metody doradztwa, możliwości i źródła finansowania rozwoju, a także aspekty prawno-formalne zakładania i funkcjonowania firm dla starterów oraz elementy marketingu, negocjacji i zarządzania. Coroczne raportowanie stanu sektora MMŚP umożliwia obserwację trendów rozwojowych w jego obrębie. Można założyć, że pomoże to w identyfikacji zjawisk oraz wszystkich procesów zachodzących w sferze biznesu, jak również w jego aktywności gospodarczej i innowacyjnej. Z roku na rok wzrasta rola MMŚP w rozwoju gospodarki. Już dziś wiadomo, że to nie tylko kwestia mody na tworzenie nowych firm, ale wręcz konieczność. Uprawnia do takiego stwierdzenia, obserwacja wagi i znaczenia tego sektora w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Tam dochód narodowy /PKB/ wytworzony przez tego typu firmy przekracza już 75 % dochodu państwa a i zatrudnienie w tym sektorze zbliża się do podobnego parametru - 74%. W Polsce tymczasem ledwo przekroczyliśmy poziom 50%. Wszystko więc przed nami. Od ponad 20 lat, projektując ze środków Unii Europejskiej i Rządowych, jako konsultant i menedżer doradzam, szkolę, zarządzam oraz badam działalność sektora MMŚP w regionie, jego stan ilościowy i jakościowy, kondycję i specyfikę. Na podstawie tych doświadczeń postaram się cyklicznie prezentować całą jego złożoność i problematykę. Z natury rzeczy jest to proces skomplikowany, acz nie można i nie należy tego demonizować. Sądzę, że przedstawione informacje i opinie będą przydatne tak dla początkujących, jak i dla firm, instytucji i osób zaangażowanych w proces rozwoju MMŚP oraz staną się ważnym poradnikiem dla ich właścicieli i menedżerów. Artykuły będą poruszać kwestie najistotniejsze i mające największy wpływ na rozwój sektora, szczególnie w naszym regionie. W razie niedosytu, czy chęci polemiki zapraszam do bieżącego komentowania lub do bezpośredniego kontaktu ze mną.

Dr inż Andrzej Sułkowski