CV / referencje

Curriculum Vitae

 

Dane osobowe

Imię i Nazwisko: Andrzej Sułkowski. Data urodzenia: 10 kwietnia 1959 r. Adres: 84-300 Lębork ul. Zwycięstwa....E-mail: as_co@ wp.plAdres IT: www.andrzejsułkowski.pl. Telefon komórkowy: 602-620-399. Wykształcenie: wyższe, dr inż.

Doświadczenie zawodowe

2017 - obecnie Akademia Pomorska Katedra Zarządzania

2016 - obecnie obrona dysertacji doktorskiej - DYPLOM DOKTORA NAUK- 22.12.2017 r.

2013 – obecnie - Naukowe Studium Doktoranckie na Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

2007 – 2017 - Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni – trener – wykładowca

2011 - 2012 - Wykłady i warsztaty na Akademii Morskiej w Gdyni

1995 – obecnie - Stowarzyszenie “Wolna Przedsiębiorczość” w Gdańsku, Członek Zarządu Stowarzyszenia “Wolna                  Przedsiębiorczość” w Gdańsku, trener, konsultant. Zarządzanie, konsulting, projekty strukturalne, strategie                i treningi dla przedsiębiorstw w zakresie: zarządzania, przedsiębiorczości, aspektów prawnych i marketingu

1993 – obecnie - Centrum Wspierania Biznesu w Lęborku, Dyrektor, trener, konsultant. Organizacja i zarządzanie, konsulting, treningi, projekty strukturalne dla przedsiębiorstw w zakresie: zarządzania, strategii, prawa i marketingu 

1991 – obecnie - PHUP “SAT” Lębork, Dyrektor, właściciel. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem

2003 – 2004 - Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. w Lęborku. Prezes Zarządu. Prezes Rady Nadzorczej

2000 – 2004 - „Poltarex” sp. z o.o. w Lęborku. Vice Prezes Rady Nadzorczej

2003 – 2004 - „STOL-POL” Gdynia. Prezes Zarządu. Zarządzanie, ewaluacja, kontroling

2001 – 2003 -  PIW „MERITUM” Gdańsk. Szef Marketingu. Organizacja. Dystrybucja.

1989 – 1990 Laspol International Ltd, Sopot. Vice Prezes Zarządu ds. produkcji. Organizacja i zarządzanie produkcją

1984 – 1988 Administracja Lasów Państwowych, RDLP Gdańsk , Nadleśnictwa: Lębork, Cewice. Adiunkt, p.o. z- ca Nadleśniczego. Zarządzanie i organizacja przedsiębiorstwem

Wykształcenie

2017 - Dyseracja Doktorska z Nauk Ekonomicznych w Dyscyplinie ZARZĄDZANIA - Doktor Nauk

2012 – 2016 Społeczna Akademia Nauk w Łodzi. Studium Doktoranckie

2006 – 2007 Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii; Podyplomowe – prawno - menedżerskie

1994 – 1995 Uniwersytet Gdański, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów; Podyplomowe – menedżerskie

1994 – 1995 Uniwersytet Gdański, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów; Podyplomowe – zarządzanie przedsiębiorstwem

1979 – 1984 Akademia Rolnicza, Wydział Leśny, Poznań; Mgr inż. zarządzanie przedsiębiorstwem leśnym

Kursy i szkolenia

2012 Partnerstwo Publiczno- Prywatne. Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

2012 Staż Naukowy. Akademia Morska w Gdyni.

2012 Monitoring i ewalucja projektów w ramach PO KL. ROEFS Słupsk.

2011 Projekt „Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych ...” Akademia Morska w Gdyni.

2008 Certyfikat160/2008: „Działalność gospodarcza w zakresie obrotu bronią i amunicją”:

2008 Certyfikat: Poświadczenie bezpieczeństwa dostępu informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

2005 Certyfikat ISO 9000: Szkolenia, Konsulting, Informacja biznesowa

2005 Budowa budżetu projektu: PARP W-wa, PARR SA Słupsk

2005 Rozwój Zasobów Ludzkich /RZL/: Szkolenie z Zakresu Prawa Pracy i Rynku Pracy

2004 Certyfikat Systemy Jakości Nr: 114/E/SZJ/2004: Szkolenia, konsulting, informacja gospodarcza

2004 RZL. Certyfikat: Zarządzanie Projektami; Nowoczesne Techniki Obsługi Klienta;

2003 ACE Hiszpania. Zaświadczenia: Opracowywanie i Zarządzanie Projektami Proeksportowymi; Konsorcja i Klastery Eksportowe; Podstawowe Techniki i Narzędzia Eksportowe dla Konsultantów

2001 Minister Skarbu Państwa RP. Dyplom nr.: 1211/ 2001: Kurs z egzaminem państwowym dla członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa

2000 Centrum Edukacji Logistycznej ILiM: Specjalista z zakresu Logistyki, Poznań

2000 Ośrodek Edukacji Samorządowej. Zaświadczenie nr.: 179/00: Specjalista ds. budżetowania jednostek samorządu i kryteriów budowania rocznych budżetów

1999 Polska Sieć Doradców. Certyfikat nr.: 024/98: Akredytowany Konsultant

1996 Gdański Ośrodek Doradczy. Certyfikaty: Technology Management; Total Quality Management

1996 Międzynarodowa Pomoc Polskim Przedsiębiorcom. Dyplom: Konsultant ds. Rozwoju Przedsiębiorstw

1994 Fundusz Współpracy. Certyfikaty: Communication, Ewaluating the Business, Negotiating, The Marketing of Services

1993 Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów : “Jak skutecznie prowadzić firmę?”

Dodatkowa działalność

 • Członek Zarządu Stowarzyszenia “Wolna Przedsiębiorczość” w Gdańsku

 • Prezes Zarządu Koła Łowieckiego “Cietrzew”

 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: 1. Lęborskie Towarzystwo Oświatowe, 2. Lęborskie Stowarzyszenie Kultury, 3. Lęborskie Stowarzyszenie Sympatyków Sportu

 • członek – współzałożyciel Lions Club Lębork

 • członek – współzałożyciel Stowarzyszenia „Zrównoważony Rozwój”

Wykonane usługi w zakresie konsultingu i szkoleń w zakresie przedsiębiorczości oraz zasobów ludzkich i budowania społeczeństwa obywatelskiego w ostatnim okresie.

 • Zarządzanie projektem: „Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich – Pomorskie w Unii”- 1 marca 2009 do 31 grudnia 2013

 • Treningi szkolenia z zakresu Zarządzania innowacją i Strategii Błękitnego Oceanu w ramach projektu Innowation Black Belt realizowany z KBN i Parku Naukowo-Technologicznego i SWP w Gdańsku w okresie: 2012 – 2013 r. Ref.: Magdalena Piskor

 • Projekt „Preludium do współpracy nauki i biznesu” Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza i SWP w latach 2013-2014

 • Konsulting i treningi z biznes planu w projekcie PEGAZ GROUP Sopot: Człowiek - najlepsza inwestycja „Wsparcie na starcie" Projekt „Wsparcie na starcie" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Kaszubski Instytut Rozwoju w Kościerzynie „Własna firma przepustką do świata biznesu”(listopad 2012r.) 

 • "Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez Akademię Morską w Gdyni" , 2011 – 2012 r.

 • WSAiB w Gdyni, Lęborku, 2010– obecnie wykłady o źródłach finansowania inwestycji dla przedsiębiorstw sektora MŚP. Zajęcia na przedmiotach: zarządzanie projektami, warsztaty menedżerskie, zarządzanie zasobami ludzkimi, Projekt Management w organizacji.

 • „Informowanie społeczeństwa obszarów wiejskich o integracji i źródłach pomocy oraz współpracy” – Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego w Słupsku.

 • „Nowoczesne techniki obsługi klienta i pracy w zespole pracowniczym” – projekt: „Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich Województwa Pomorskiego–ECORYS Nederland.

 • „Wspólna Akcja na Rzecz Zatrudnienia obywateli” – Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego.

 • „Obsługa Klienta- beneficjenta pomocy społecznej i projektowej” Mazowiecka Grupa Szkoleniowo- Doradcza.

Dodatkowe umiejętności

 • dobra znajomość obsługi: komputera w środowisku Windows, Office, Internetu

 • sędzia klasy międzynarodowej – strzelectwo sportowo-myśliwskie

 • strzelecka klasa mistrzowska

 • prawo jazdy kat.: A, B, T

 • certyfikat bezpieczeństwa danych osobowych

 • certyfikat obrotu bronią i amunicją

Znajomość języków obcych

 • język angielski – dobre

 • język rosyjski – dobre

Zainteresowania

 • Łowiectwo, strzelectwo sportowo-myśliwskie, sport, brydż