USŁUGI INFORMACYJNE, ANALIZY RYNKÓW i KOJARZENIE PARTNERÓW

- informacje teleadresowe (wyszukiwanie firm według zadanych kryteriów, takich jak: branża, region, ilość zatrudnionych, etc.), 
- kojarzenie partnerów gospodarczych (wyszukiwanie usługodawców lub producentów wskazanych towarów/usług, lokalizowanie potencjalnych odbiorców wskazanej produkcji lub usług, rozpowszechnianie ofert kooperacyjnych przedsiębiorstw w kraju za granicą), 
- analizy rynku (wielkość i potencjał rynku, perspektywy rozwoju, analiza producentów i dystrybutorów, analizy docelowej grupy klientów, informacje o typowych rozwiązaniach dotyczących określonego produktu lub branży), 
- raporty handlowe o firmach, 
- informacje prawne, 
- informacje o dostępnych programach pomocowych, 
- informacje o źródłach zewnętrznego finansowania działalności gospodarczej, w tym o funduszach unijnych
- mikro- i makroekonomiczne analizy rynku