PRYWATNIE i NA LUZIE / CV / REFERENCJE

CV / REFERENCJE

Doświadczenie zawodowe, wykształcenie, kursy i szkolenia, dodatkowa działalność, dodatkowe umiejętności, znajomość języków obcych, zainteresowania.