Misje gospodarcze

Organizujemy i współorganizujemy misje gospodarcze dla polskich przedsiębiorców (rozmowy biznesowe, wizyty na targach, wizyty w firmach zagranicznych) oraz dla zagranicznych przedsiębiorców przyjeżdżających do Polski (rozmowy z Polskimi firmami, wizyty w polskich firmach).
Wiekszość organizowanych przez nas imprez gospodarczych jest finansowana z różnych projektów pomocowych.