odc. 59. Czy mógłbyś mi łaskawie powiedzieć, w która stronę mam pójść stąd?

Dokąd zmierza nasza firma? Jeszcze raz o strategii rozwoju Twojej firmy?

„- Czy mógłbyś mi łaskawie powiedzieć, w która stronę mam pójść stąd?- Zależy to w dużym stopniu od tego, w którą stronę zechcesz pójść – powiedział Kot. - Nie zależy mi na tym, w którą... – powiedziała Alicja.- Więc nie ma znaczenia, w którą stronę pójdziesz – powiedział Kot.”

(Lewis Carroll, Przygody Alicji w Krainie Czarów).

Za Kolegami ze Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” jednoznacznie mogę stwierdzić, że w mikro i małych, a na pewno w początkujących firmach zarządzaniem strategicznym zajmuje się najczęściej menedżer-właściciel. Powinien ów mieć mniej lub bardziej sprecyzowane wyobrażenie o tym, jak jego firma powinna wyglądać w przyszłości i w jakich kierunkach będzie się rozwijać.  Planowanie strategiczne, zarówno na początkowym etapie rozwoju małej firmy, jak i w dalszych latach jej funkcjonowania, odbywa się w perspektywie różnych dymensji: planowanie długoterminowe – w perspektywie ok. 5-15 lat, planowanie średnioterminowe – w perspektywie 1-5 lat i planowanie krótkoterminowe – w perspektywie 1 roku.

Punktem wyjścia planowania działalności firmy powinna być jej czy jej właściciela-menedżera jednoznaczna wizja. Każda firma ma swoją misję, która definiuje ramy jej działania i kierunki rozwoju. Małe przedsiębiorstwa często nie formułują misji na piśmie, jednak w swoich działaniach kierują się swoistą misją pozostającą „w głowie” właściciela i w sposób niesformalizowany komunikowaną pracownikom i kontrahentom (np. poprzez działania reklamowe). Misją firmy amerykańskiej Otis Elewator (ok.92% wind na świecie) jest: przenoszenie osób i towarów w przestrzeni.

Misją firmy COCA-COLA jest: przynosić orzeźwienie konsumentom naszych produktów. Współpracować z naszymi klientami na zasadach partnerstwa. Wypracowywać zysk dla naszych udziałowców. Aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnych społeczności”. KAMIS Naszą misję i filozofię, której staramy się być wierni od samego początku, najlepiej odzwierciedla motto: KAMIS to życie ze smakiem! Dlatego w codziennej pracy dbamy o zapewnienie naszym Konsumentom produktów najwyższej jakości, obsługę rynku oraz nieustanne dążenie do innowacyjności naszych produktów. (Za SWP).

Dlaczego Twoja firma powinna mieć misję?

Firmy, które odnoszą długoterminowe sukcesy posiadają swoje i ściśle określone oraz niezmienne wartości i podstawowy cel, do którego dążą, podczas gdy ich strategia i jej praktyczna realizacja ulega bez końca przekształceniom stale adaptując się do zmieniającego się świata. To co proponuję moim studentom a od dawna przestrzegam sam, trzeba w każdym momencie życia czy działalności zarządzać poprzez cele. Ale owe cele muszą mieć przynajmniej trzy cechy: być mierzalne, realne i osiągalne.

Misja Waszej firmy powinna być zatem spoiwem, które utrzymuje razem wszelakie osobowości, inicjatywy, pomysły i systemy działania firmy.  Bez niej niemożliwe jest zorganizować sprawne działanie naszej firmy. Ten drogowskaz wskazuje na Twoje wartości i cele, których należy się trzymać i próbować osiągać. I to co z mojego punktu widzenia daje perfekcyjne połączenie  zarządzania zarówno ciągłością, jak i zmianą. Ta umiejętność daje Waszej firmie lub Wam osobiście największą przewagę. Tak stosowana zasada  pokazuje rację bytu firmy i pomaga podjąć najlepszą decyzję, które przybliżają osiągnięcie Waszych celów.  Im bardziej wszyscy w Waszej firmie identyfikują się z tym celem, tym łatwiej dostrzec im na rynku nowe, innowacyjne przestrzenie, które można doskonale wykorzystać. Wierzę i wiem, że misja publikowana w materiałach reklamowych i wyeksponowana w widocznym miejscu w firmie wpływa na pozytywny odbiór firmy przez klientów. Za moimi kolegami z SWP stwierdzam jednoznacznie, co jest poparte wszelkimi badaniami, pokazujemy, że przynajmniej od 1925 roku firmy posiadające określoną i sprecyzowaną wizję odnoszą średnio ponad 10-krotnie lepsze efekty na giełdach światowych niż pozostałe przedsiębiorstwa. Ponieważ wizję posiada zdecydowana większość liczących się firm.  W świetle powyższego opracowania i prowadzonych badań w ramach doktoratu, w obrębie li tylko sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w woj. Pomorskim, znacznie bardziej „wygrywa” ta z Waszych firm, która będąc  nawet li tylko firmą mikro, posiada jasno sformułowaną a na pewno stosowaną wizją.

ZAPRASZAM do dyskusji w tej materii i do korzystania z konsultacji.