Uwaga zmiany w VAT, czyli co możemy i jak odliczać?

Uwaga przedsiębiorcy, bo nowe VAT-owanie nadeszło z dniem 1-go kwietnia

Nowe zasady odliczania podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi.Ministerstwo Finansów opublikowało broszurę informacyjną, w której podjęło próbę wyjaśnienia funkcjonowania nowych zasad odliczania podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. – Fiskus nie uwzględnił w niej wszystkich okoliczności, które dają możliwość odliczenia 100 proc. podatku VAT – zwraca uwagę ekspert Pracodawców RP Mariusz Korzeb. Nowe przepisy obowiązują od 1 kwietnia 2014 roku. Fiskus słusznie zauważył, iż przepisy ustawy VAT nie określają, w jaki sposób podatnik ma wyeliminować korzystanie z samochodu firmowego do celów prywatnych po to, by móc odliczyć 100 proc. naliczonego podatku. Wskazał jednak przykładowe okoliczności, które mogą być dla organów podatkowych „obiektywnym” potwierdzeniem tego, że dany pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. Jednym z nich jest, jak czytamy w broszurze, „obowiązek zostawiania po godzinach pracy na parkingach przedsiębiorstwa pojazdów używanych przez pracowników, bez możliwości ich pobrania poza tymi godzinami, w tym w weekendy, na cele inne niż wyłącznie działalność przedsiębiorstwa”. Warto także przypomnieć, iż w uzasadnieniu do projektu zmiany ustawy o podatku od towarów i usług – wprowadzającej regulacje dotyczące odliczania podatku VAT – Ministerstwo Finansów uznało, że wystarczy jednorazowe użycie pojazdu do celów prywatnych (np. dojazd pracownika do pracy i z pracy samochodem służbowym), by firma utraciła prawo do pełnego odliczania podatku VAT. Z tak zaprezentowanymi przykładami nie sposób się nie zgodzić, bowiem co do zasady dojazd z miejsca zamieszkania pracownika do miejsca zatrudnienia nie wlicza się do czasu pracy. Ponadto parkowanie pojazdu służbowego w miejscu zamieszkania mogłoby być dla organu podatkowego kolejną przesłanką do uznania, iż taki pojazd jest wykorzystywany także do celów prywatnych. Co jednak dzieje się w przypadku, gdy przedsiębiorstwo zatrudnia pracowników będących np. handlowcami? W wyroku z 3 grudnia 2008 r. Sąd Najwyższy wskazał, że: „czas pracy rozpoczyna się od wyjazdu z mieszkania pracownika handlowego w sytuacji, gdy pracodawca nie zorganizował miejsca, które mogło by być traktowane jako zamiejscowa siedziba pracodawcy, a praca polegała w całości na wykonywaniu zadań w placówkach handlowych, do których pracownik dojeżdżał samochodem z zajmowanego przez siebie mieszkania, czas ten obejmuje także powrót do mieszkania po wykonaniu zasadniczego zadania pracowniczego”. Zgodnie z tym wyrokiem wydaje się, że w przypadku gdy samochód będzie znajdował się na parkingu pracownika zatrudnionego na stanowisku handlowca, organ podatkowy nie powinien kwestionować jego przeznaczenia. Przejazd handlowca na trasie: od miejsca zamieszkania, przy którym znajduje się parking, do miejsca wykonania zadania i z powrotem – będzie zakwalifikowane jako wykorzystywanie pojazdu użytkowanego wyłącznie do działalności gospodarczej. Jednak z uwagi na restrykcyjną wykładnię Ministerstwa Finansów można przypuszczać, że podejście organów podatkowych okaże się odmienne – przynajmniej do czasu pojawienia się odpowiednich orzeczeń sądowych.