.. dobre wieści z mojego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Są symptomy odbijania się od dna.

Najnowsze wskazanie Busometra przynosi optymistyczne wieści z rynku pracy.  Po raz pierwszy od wielu kwartałów komponent Busometra – Rynek Pracy przekroczył poziom 50 punktów i wyniósł 51,64 punkty, co oznacza optymistyczne nastawienie przedsiębiorców zarówno do zatrudniania pracowników, jak również w zakresie dysponowania funduszem płac.

– Sytuacja powoli, ale systematycznie poprawia się od dawna. To wyraźny trend. Mam nadzieję, że nie dojdzie do jego załamania, spowodowanego niedawną decyzją rządu w sprawie podwyższenia podatkowych kosztów zatrudniania pracowników – powiedział Cezary Kaźmierczak, Prezes ZPP.

Odczyt Busometra w tym kwartale wskazuje na wyraźnie optymistyczne nastawienie przedsiębiorców – 22% planuje zwiększyć zatrudnienie, a tylko 14% planuje redukcje. Pozostali planują utrzymać zatrudnienie na dotychczasowym poziomie.

Podobnie sytuacja wygląda w wynagrodzeniach. Tu również optymiści przeważają – 18% planuje podwyższyć płace, wobec 9% pracodawców, którzy zamierzają je obniżyć.